Мetformin има по-добър сърдечносъдов профил от СУП01/04/2013

Пациентите с диабет тип 2 (ДТ2), които получават начална монотерапия с metformin, имат по-нисък риск за остър миокарден инфаркт, инсулт и смърт в сравнение с тези, при които е назначаван сулфонилуреен препарат (СУП), показаха резултатите от ретроспективно кохортно проучване, публикувани в списание Annals of Internal Medicine (1). В това национално многоцентрово проучване са анализирани данните […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.