Предизвикателството: добър контрол на диабета при намален риск за хипогликемия


dd 01/12/2012

Аргументи в подкрепа на добрия гликемичен контрол Диабет тип 1 (ДТ1) и диабет тип 2 (ДТ2) са често свързани със сериозни усложнения, които водят до значима заболеваемост и допълнителни здравни разходи. Подобряването на гликемичния контрол чрез интензифициране на глюкозо-понижаващото лечение (с цел понижаване на нивото на гликирания хемоглобин А1с до оптималните граници) води до значително […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.