Постпрандиална хиперинсулинемия при пациентите с НАСБ без диабет01/12/2012

Почти всичките пациенти с неалкохолна стеатозна болест на черния дроб (НАСБ, non-alcoholic fatty liver disease – NAFLD) имат постпрандиална хиперинсулинемия (98%), като провеждането на орален глюкозотолерантен тест (ОГТТ) при случаите без диагностициран преди това диабет открива при над трета (34%) нарушен глюкозен толеранс (НГТ) или диабет тип 2 (ДТ2), показаха резултатите от проучване, публикувани в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.