Неалкохолна стеатозна болест на черния дроб


dd 01/12/2012

Неалкохолната стеатозна болест на черния дроб (НАСБ) може да се развие в съчетание с абдоминално затлъстяване, диабет тип 2 (ДТ2), хиперлипидемия и прием на определени медикаменти; голяма част от пациентите са асимптомни; диагнозата се поставя дефинитивно чрез чернодробна биопсия; лечението се базира на промени в стила на живот и терапия на свързаните нарушения – ДТ2 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.