Хроника на една предизвестена смърт01/12/2012

Пациентите с диабет, които съобщават за тежки хипогликемични епизоди, имат 3.4 пъти по-висок риск за смърт през следващите пет години, показаха резултатите от ретроспективно проучване, публикувани в списание Diabetes Care (1). Този факт показва, че анамнезата за тежка хипогликемия е значим прогностичен фактор за смърт. В проучването са участвали 1020 пациенти, на възраст от 18 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.