Хроника на една предизвестена хипогликемия


dd 01/12/2012

При пациентите с диабет и хипогликемични епизоди (ХЕ) настъпва влошаване на гликемичния контрол (повишаване на нивото на HbA1c) и увеличаване на индекса на телесна маса в сравнение с пациентите без подобни епизоди, показаха резултатите от проучване във Франция. Хората с диабет тип 1 и диабет тип 2 съобщават за средно 1.7 до 0.5 нетежки ХЕ […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.