Eфективност на silymarin при хронични чернодробни заболявания01/12/2012

Silymarin има добър профил на ефективност и безопасност и лесен режим на приложение, поради което представлява подходяща терапевтична алтернатива за лечение на хронични чернодробни заболявания, показаха резултатите от поредица от клинични проучвания (1-4). Неалкохолната стеатозна болест на черния дроб (НАСБ, non-alcoholic fatty liver disease – NAFLD) е най-честото хронично чернодробно заболяване в световен мащаб. Тя […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.