Какво е DPP-4 инхибитор?


dd 01/10/2012

DPP-4 инхибиторите като vildagliptin блокират действието на ензима дипептидил-пептидаза-4 (DPP-4) като по този начин потискат разграждането на глюкагоно-подобния пептид-1 (GLP-1) и глюкозо-зависимия инсулинотропен пептид (GIP) – естествени инкретини, които се секретират постпрандиално от ентероендокринните клетки и участват частично в регулацията на глюкозната хомеостаза (увеличават по глюкозо-зависим начин секрецията на инсулин от бета-клетките на панкреаса и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.