DPP-4 инхибиторите могат да понижават сърдечносъдовия риск при диабет тип 2


dd 01/10/2012

Дългосрочното лечение с инхибитори на дипептидил пептидаза-4 (DPP-4) води до значително понижаване на риска за сърдечносъдови събития при пациенти с диабет тип 2 показаха данните от мета-анализ, публикуван в списание American Journal of Cardiology (1). Този вид терапия е била свързана с понижаване на относителния риск за всяко нежелано сърдечносъдово събитие с 52% (RR 0.48; […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.