Амбулаторен тест може да разграничава MODY от диабет тип 101/06/2012

Измерването в урината на постпрандиалното съотношение между C-пептида и креатинина (UCPCR) може да разграничи MODY (maturity-onset diabetes of the young, възрастов тип диабет при млади хора) от диабет тип 1 (T1DM) (1). Тестът позволява неинвазивна оценка на наличието на ендогенна инсулинова секреция (запазена концентрация на С-пептид). Правилната диференциална диагноза позволява някои деца да бъдат лекувани […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.