Vildagliptin понижава ефективно кръвната глюкоза при нисък риск за хипогликемия


dd 01/04/2012

Vildagliptin не отстъпва по ефективност на сулфонилурейните препарати, тиазолидиндионите и алфа-глюкозидазните инхибитори за подобряване на гликемичния контрол при пациенти с диабет тип 2, като демонстрира добър профил на безопасност, показаха резултатите от мета анализ, публикувани в Journal of Clinical Pharmacy & Therapeutics (1). Vildagliptin (Galvus, Novartis) е перорален инхибитор на дипептидил пептидаза-4 (DPP-4), който е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.