Лечение за постигане на целта при диабет тип 2


dd 01/04/2012

В обединените указания на Американската диабетна асоциация (ADA) и Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) се препоръчва при пациентите с диабет тип 2 (Т2ЗД) да се постигне и поддържа прицелно ниво на хемоглобин (HbA1c, A1с) <7.0%. Началните мерки за това трябва да включват промяна в начина на живот и монотерапия с metformin (първа линия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.