Гастралният байпас е по-ефективен от гастропластиката с бандинг за отслабване и нормализиране на глюкозната хомеостаза01/04/2012

Проучване на двете най-популярни лапароскопски техники за бариартрична хирургия при хора с тежко затлъстяване и диабет тип 2 показа, че гастралният байпас е довел до 64% загуба на изходното телесно тегло, докато гастропластиката с пръстеновиден бандинг (LAP-BAND) е помогнала за намаление с 36%, според публикация в списание Archives of Surgery (1).

Гастралният байпас е бил свързан с нормализиране на глюкозната обмяна при 76% от пациентите с диагностициран преди това диабет тип 2 спрямо 50% от случаите с гастропластика с бандинг, като от случаите, при които бил прилаган инсулин преди интервенциите, съответно 75% и 17% са могли да преустановят неговата употреба.

Разликата в теглото и в контрола на диабета е определена като „драматична” от ръководителя на изследването д-р Guilherme Campos от University of Wisconsin School of Medicine в Madison.

Не е настъпило статистически значимо увеличение на общата честота на нежеланите странични ефекти, наблюдавани до края на първата година (12% в групата с гастропластика спрямо 15% в групата с гастрален байпас).

Загубата на тегло с хирургична намеса става все по-популярна, особено в САЩ. Най-честите кандидати за нея са хората с тежко затлъстяване (индекс на телесна маса - BMI =/>40 kg/m2) или с BMI =/>35 kg/m2 и още едно придружаващо заболяване като диабет тип 2.

Предишни проучвания показаха, че гастропластиката с поставяне на пръстеновиден надуваем силиконов пръстен (Lap-Band - LB) е по-безопасна от гастралния байпас, при който хирургически се намалява обемът на стомаха.

В настоящето проучване са сравнени гастропластика с бандинг (LB) с хирургическата техника за гастрален байпас, наречена Roux-en-Y (RYGB), проведени лапароскопски при две групи от по 100 пациенти с болестно затлъстяване, като от тях около една трета във всяка група са били с диабет тип 2.

Ранни усложнения (до 30-ия ден след операцията) са настъпили при 11% в групата с RYGB спрямо 2% от болните с LB, докато от повторна оперативна интервенция (обикновено необходимост от поставяне на втори пръстен) са се нуждаели 2% от болните с RYGB спрямо 13% в групата с LB.

При пациентите, подложени на гастрална байпас хирургия, се наблюдава повишение на гастроинтестиналната абсорбция на metformin и на неговата плазмена концентрация, което води до по-голямо понижаване на нивата на кръвната глюкоза на гладно, показаха резултатите от отворено фармакокинетично проучване, в което е приложена единична доза от metformin 2 таблетки по 500 mg (2).

Това явление може да наложи коригиране на дозата на медикамента за избягване на риска за токсични ефекти, предупреждават авторите на изследването и препоръчват провеждането на допълнителни проучвания за установяване на потенциалните механизми.

Използвани източници:

1. Campos G., Rabl C., Roll G. et al. Better weight loss, resolution of diabetes, and quality of life for laparoscopic gastric bypass vs banding: results of a 2-cohort pair-matched study. Arch Surg. 2011; 146: 149-155 http://archsurg.ama-assn.org/cgi/content/full/146/2/149

2. Padwal R., Gabr R., Sharma A. et al. Effect of gastric bypass surgery on the absorption and bioavailability of metformin. Diabetes Care 2011; 34 (6): 1295-1300 http://care.diabetesjournals.org