ДОБЪР ДЕН01/04/2012

Уважаеми колеги,

Водещата тема в този пролетен брой на Доктор D са препоръчваните лекарствени терапии при диабет тип 2, които освен глюкозо-понижаващата си ефективност предлагат допълнителни ползи като липса на наддаване на тегло, намален риск за хипогликемия и благоприятен сърдечносъдов профил.

Предлагаме ви и обзорна статия за предимствата на инсулиновите аналози (базални и прандиални), поради по-физиологичния им профил на действие, за постигане на целите за гликемичен контрол при диабет тип 2.

Интернет страницата ни http://www.spisaniemd.bg, която вече навърши една година, предлага уникален текстови и PDF архив на всички броеве на списание Доктор D (общо 57) още от първата му пролетна книжка, излязла от печат преди 15 години.

Повече от 1000 уникални посетители дневно получават информация он-лайн в тази уникална база данни с над 5000 статии… Търсенето става по ключова дума, която може да бъде диагноза (заболяване), лекарствено средство (на български или на латински), медицинска фирма…

Информацията за метаболитните заболявания е най-често търсената на нашата уеб-страница през първата й годишнина (това е темата, която оглавява класацията на топ 100-те най-четени статии в нашите специализирани списания).

Хирурзите ще се занимават по-често с лечението на диабет тип 2 при затлъстелите пациенти отколкото ендокринолозите?! Да, не се очудвайте, защото…

Бариатричната хирургия е най-ефективната терапия при обезни пациенти с диабет тип 2 – тя постига по-добри крайни резултати от медикаментозното лечение, показаха резултатите от две рандомизирани проучвания, публикувани през март он-лайн на уеб страницата на New England Journal of Medicine.

Тези данни ще окажат голямо влияние върху лечението на диабет тип 2 в бъдеще, като хората със затлъстяване ще бъдат подлагани на оперативно лечение в по-ранните етапи на заболяването (преди развитието на свързаните с него усложнения), коментират в същия брой на списанието световно известните ендокринолози проф. Paul Zimmet и проф. сър George Alberti.

Инсулиновата резистентност, наднорменото тегло/затлъстяването и чернодробната стеатоза оказват комбинирано влияние върху риска за развитието на диабет тип 2, но всеки един от тези елементи на често срещаната триада има самостоятелен ефект, показаха резултатите от проучване, публикувано през февруари он-лайн на уеб страницата на списание Diabetes Care.

Мултивариационният анализ е установил, че наличието на инсулинова резистентност (IR) повишава риска за диабет тип 2 близо 4 пъти, на наднормено тегло/затлъстяване – 1.6 пъти, на чернодробна стеатоза – 2.4, а тяхното съчетание – над 14 пъти!

Според неговите автори тези факти показват, че и трите рискови фактора трябва да се контролират отделно, за да се намали заболеваемостта от диабет тип 2.

Приятно четене на Доктор D!