Тежката хипогликемия е независим рисков фактор за неблагоприятни крайни резултати при диабет тип 2


dd 01/12/2011

Тежката хипогликемия се дефинира като нива на кръвната глюкоза <2.8 mmol/l, водещи до временна дисфункция на централната нервна система, поради което пациентите са неспособни да овладеят сами състоянието и се нуждаят от чужда помощ. Съгласно определението на Американската диабетна асоциация (ADA), хипогликемията е всяка абнормно ниска концентрация на кръвната глюкоза, която може да бъде потенциално […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.