Нов индекс за оценка на затлъстяването?01/12/2011

Нов индекс за оценка на степента на адипозност на тялото (body adiposity index – BAI, ИТА), разработен ат американски изследователи, е много по-точен показател за процента на телесните мазнини и при двата пола отколкото е индексът на телесна маса (BMI, ИТМ), който представлява съотношение между теглото и ръста (kg/m2) (1).

BAI представлява съотношение между обиколката на ханша и ръста (виж формулата във втората колона на таблицата). Неговата точност е сравнена със „златния стандарт” за оценка на степента на затлъстяване - двойно енергийна рентгенова абсорбциометрия (DEXA). Новият индекс отговоря по-точно на телесната структура и степента на адипозност, отколкото BMI.

Недостатък на BAI, в сравнение със съотношението талия:ханш, е невъзможността да се оцени количеството на абдоминалната мастна тъкан.

Използван източник:

1. Bergman R., Stefanovski D., Buchanan T. et al. A better index of body adiposity. Obesity 2011; 19: 1083–1089 www.nature.com/oby/index.html