Минимализиране на риска за хипогликемия и други предимства на vildagliptin


dd 01/12/2011

Vildagliptin (Galvus, Novartis) е перорален мощен и селективен инхибитор на дипептидил пептидаза-4 (DPP-4) – ензим, който инактивира за минути инкретиновия хормон глюкагоно-подобен пептид-1 (GLP-1). Това води до увеличаване на ендогенния активен GLP-1 и до значимо и трайно понижаване на хипергликемията и на гликирания хемоглобин (HbA1с) при пациентите със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2). DPP-4 инхибиторът […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.