Vildagliptin предлага предимства пред glimepiride, използвани в комбинация с metformin


dd 01/10/2011

Vildagliptin* (DPP-4 инхибитор), добавен към терапия с metformin при пациенти със захарен диабет тип 2 за период от две години, има сходна ефективност с glimepiride (сулфонилуреен препарат) за поддържане на нивото на гликирания хемоглобин (HbА1с), като наред с това предлага две предимства – намален риск за хипогликемия и липса на промяна в теглото, показаха резултатите […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.