Repaglinide за лечение на диабет тип 2 в комбинация с metformin


dd 01/10/2011

Repaglinide – инсулинов секретагог, и metformin – инсулинов сенситайзер, са насочени към двата ключови патофизиологични механизма при диабет тип 2 – нарушена инсулинова секреция и повишена инсулинова резистентност, като коригират симултанно и двата различни аспекта на хипергликемията – постпрандиална (репаглинид) и на гладно (метформин)(1) При пациентите със захарен диабет тип 2 (ЗДТ2) основната цел на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.