Нови данни за кардиопротективни ефекти на DPP-4 инхибиторите


dd 01/10/2011

Пациентите със захарен диабет тип 2 (ЗДT2), които получават терапия с инхибитор на дипептидил пептидаза-4 (DPP-4 инхибитор, глиптин) за период от 24 до 51 седмици, са с 31.1% (р=0.006) по-нисък риск от възникване на сериозно сърдечносъдово събитие (Major Adverse Cardiovascular Events – MACE), отколкото контролите на плацебо или лекуваните с друго глюкозо-понижаващо средство, е установил […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.