Инкретин-базираната терапия с liraglutide предлага предимства при диабет тип 2


dd 01/10/2011

Терапията с GLP-1 агониста (GLP-1 рецепторния агонист, GLP-1 RA) liraglutide, прилаган подкожно еднократно дневно: – понижава кръвната глюкоза на гладно (КГГ) и пострандиално (ППГ) – осигурява загуба на тегло – намалява значимо и дозо-зависимо нивото на гликирания хемоглобин А1с при сравнима с плацебо честота на хипогликемия – подобрява функцията на бета-клетките – предлага предимства при […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.