Нови указания на ААСЕ за лечение на диабет


dd 01/06/2011

Пероралните DPP-4 инхибитори са особено подходящи при пациенти с намалена ендогенна секреция на инсулин, които могат да имат висок риск за хипогликемия при лечение със СУП GLP-1 рецепторните агонисти (GLP-1 RA) се прилагат с подкожно инжектиране. Те са от най-голяма полза като допълнителна терапия при пациенти, при които пероралните антидиабетни средства не могат да поддържат […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.