Metformin за превенция на диабет тип 201/06/2011

Резултатите от анализ, проведен 10 години след началото на проучването DPP (Diabetes Prevention Program), представени на тазгодишния конгрес на Американската диабетна асоциация (ADA), показват, че лечението с metformin е иконономически по-ефективна стратегия от диетата и физическата активност за първична превенция на диабет тип 2 (1).

В оригиналното проучване DPP бе установено, че интервенцията за промяна в нездравословния начин на живот (диета и физическа активност 150 минути седмично с цел да се постигне редукция на телесното тегло със 7%) намалява за период от три години вероятността за поява на диабет тип 2 с 58% (в сравнение с контролите, запазили обичайния си начин на живот) и с 31% при приложение metformin (850 mg два пъти седмично в сравнение с плацебо).

Новите случаи на диабет тип 2 са били 4.8 на 100 000 пациенти-години при немедикаментозна интервенция, 7.8 на 100 000 при лечение с пероралното антидиабетно средство и 11 на 100 000 при прием на плацебо.

След приключване на активната фаза на DPP, участниците бяха наблюдавани за период от още седем години в DPPOS (Diabetes Prevention Program Outcome Study).

Нов анализ от типа намерение за лечение за периода от общо 10 години посочи, че при пациентите, подложени на промяна в стила на живот, честотата на поява на диабет тип 2 продължава да бъде с 31% по-ниска, а в групата на лечение с бигванидина - с 18% (2).

Цената на интервенцията за промяна в начина на живот е струвала за 10 години $4500, а с metformin - $2000 на пациент. Когато цената на интервенциите е добавена към спестените пари от намаляване на заболеваемостта от диабет тип 2, то общата възвращаемост на инвестицията е $1500 на пациент при използването на metformin или в крайна сметка, според авторите на анализа, са били спестени по $30 на пациент за период от 10 години в полза на приложението на metformin.

Метформин е финансово по-ефективна превантивна стратегия за превенция на диабет тип 2 при пациенти с наднормено тегло и нарушен глюкозен толеранс и/или нарушена кръвна глюкоза на гладно (предиабетни състояния) отколкото е промяната в стила на живот (диета и физическа активност), е основният извод на американските изследователи.

Използвани източници:

1. Herman W. (on behalf of the DPP/DPPOS group). The 10-year cost-effectiveness of lifestyle intervention or metformin for the рrimary рrevention of type-2 diabetes mellitus - an intent-to-treat analysis of diabetes prevention. ADA 2011

2. Diabetes Prevention Program Research Group. 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Lancet, 2009, 374, (9702):1677-1686 www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2809%2961457-4/fulltext