Базално-болусна терапия с glargine и glulisine при хоспитализирани пациенти с диабет тип 2


dd 01/06/2011

Базално-болусната терапия с инсулин glargine (дългодействащ инсулинов аналог) еднократно дневно и инсулин glulisine (бързодействащ инсулинов аналог) преди трите основни хранения е ефективна за контрол на кръвната глюкоза при хоспитализирани пациенти с диабет тип 2, на които предстои хирургична интервенция, показаха резултатите от проучването RABBIT 2 Surgery, публикувани в Diabetes Care (1). В изпитването RABBIT 2 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.