Vildagliptin като монотерапия или в комбинация с metformin


dd 01/04/2011

Vildagliptin (Galvus(r), Novartis) е перорален ефективен инхибитор на ензима дипептидил пептидаза-4 (dipeptidyl peptidase-4, DPP-4), който е изследван в редица рандомизирани клинични проучвания като монотерапия (при нелекувани до момента пациенти със захарен диабет тип 2) или като комбинирана терапия с други перорални глюкозо-понижаващи средства, особено с metformin, когато бигванидът не може самостоятелно да поддържа добър гликемичен […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.