Невроендокринни тумори: настоящи и бъдещи терапии


dd 01/04/2011

Невроендокринните тумори (НЕТ, NETs) са хетерогенна група от солидни тумори, произлизащи от секреторните клетки на невроендокринната система и синтезиращи различни хормони (пептиди, стероиди, невроамини), които причиняват характерни хормонални синдроми. НЕТ могат да бъдат класифицирани клинично като симптомни (функциониращи, хормонално-активни) или асимптомни (нефункциониращи; имат по-голяма честота) като и двата типа често произвеждат повече от един пептид, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.