Metformin има добър профил на ефективност и безопасност


dd 01/04/2011

Мetformin намалява значимо сърдечносъдовите инциденти като постига и понижение на телесното тегло, поради което той е антихипергликемично средство на първи избор за медикаментозно лечение на хора с диабет тип 2 и наднормено тегло (индекс на телесна маса, BMI >25 kg/m2) (1). В 10-годишното, проспективно, интервенционно проучване UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study), при лекуваните с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.