Лечението с alendronate на острата невроартропатия на Charcot води до клинично подобрение


dd 01/04/2011

Аlendronate е бисфосфонат, който отключва апоптозата (програмираната клетъчна смърт) на остеокластите. Приложението на аlendronate подобрява клиничните признаци на острата невроартропатия на Charcot (намалява локалното възпаление), инхибира костната резорбция (понижава активността на остеокластите) и стимулира оздравителния процес. Пероралното лечение за период от шест месеца с бисфосфоната alendronate (Fosamax®, MSD) води до клинично подобрение на острата невроартропатия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.