Кафето намалява възпалението и оксидативния стрес01/04/2011

Консумацията на кафе понижава маркерите за субклинично възпаление и оксидативен стрес и подобрява липидния профил - води до леко увеличение на HDL-холестерола, показаха резултатите от проучване в Германия, публикувани в American Journal of Clinical Nutrition (1).

Това е един от вероятните механизми за наблюдавания превантивен ефект на редовното пиене на кафе срещу развитието на диабет тип 2.

Благоприятни ефекти на кафето върху глюкозния метаболизъм са установени в дългогодишни проспективни кохортни проучвания (2, 3, 4).

В настоящото проучване са включени 47 хабитуални потребители на кафе, които са преустановили да пият кафе за период от един месец, на втория месец са консумирали по четири чаши филтърно кафе дневно (150 ml/чаша), а на третия месец - по осем чаши/ден. Участниците са били на възраст под 65 години, но с повишен риск за развитието на диабет тип 2.

След края на третия месец е установено значимо намаление на маркерите на субклинично възпаление като интерлевкин-18 (IL-18) и адипонектин, но не и на С-реактивния протеин (CRP) или на IL-6.

Повишените концентрации на IL-18 и адипонектин се свързват с повишен риск за развитието на диабет тип 2. Антиинфламаторният ефект на кафето най-вероятно участва в поддържането на нормален глюкозен метаболизъм при дългогодишна редовна употреба на тази напитка.

Маркерите за оксидативен стрес също са били понижени сигнификантно.

Пиенето на кафе е било свързано с повишение на изходните нива на HDL-холестерола със 7% в края на периода на редовно пиене на кафе.

Не са били наблюдавани промени в глюкозния метаболизъм (кръвна глюкоза на гладно и на 2-ия час след орален глюкозотолерантен тест, инсулин на гладно, инсулинова резистентност, оценена чрез HOMA - хомеостазен модел), но изследователите смятат, че това се дължи на кратката продължителност на проучването.

Годишно в Европа се консумират средно 5 kg кафе на глава от населението.

Кафето (филтърно или експресо) е основният източник на хлорогенни киселини в човешката диета, и в по-малка степен - някои плодове и зеленчуци. Имуномодулаторните и антиоксидантните свойства на кафето се обясняват с високото съдържание на хлорогенни киселини, но не и на кофеин (няма разлика между кофеиновото и безкофеиновото кафе).

Използвани източници:

1. Kempf K., Herder C., Erlund I., et al. Effects of coffee consumption on subclinical inflammation and other risk factors for type 2 diabetes: a clinical trial. Am J Clin Nutr 2010; 91:950-957 http://asn-cdn-remembers.s3.amazonaws.com/8f0710073b3ca5a420c3d6d612c5d73d.pdf

2. Pimental G., Zemdegs J., Theodoro J., Mota J. Does long-term coffee intake reduce type 2 diabetes mellitus risk? Diabetol Metab Syndr. 2009; 1: 6. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2761298 Greenberg J., Boozer C., Geliebter A. Coffee, diabetes, and weight control. Am J Clin Nutr 2006;84:682–93

3. Tuomilehto J., Hu G., Bidel S. et al.. Coffee consumption and risk of type 2 diabetes mellitus among middle-aged Finnish men and women. JAMA 2004;291:1213–9 http://jama.ama-assn.org

4. van Dam R. Hu F.Coffee consumption and risk of type 2 diabetes: a systematic review. JAMA. 2005; 294(1):97-104