Инсулин glargine има добър профил на безопасност по време на бременност


dd 01/04/2011

Приложението на дългодействащия инсулинов аналог glargine по време на бременност, в сравнение с конвенционалния NPH инсулин, не води до по-висока честота на нежелани крайни резултати за плода, показаха данните от системен обзор и мета-анализ на проведени в тази област проучвания, публикувани в списание The Annals of Pharmacotherapy (1). Инсулин glargine може да представлява подходяща алтернатива […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.