Инкретин-базирани терапии: GLP-1 аналози за лечение надиабет тип 2


dd 01/04/2011

Два аналога на глюкагоно-подобния пептид-1 (GLP-1) – exenatide (Byetta® Eli Lilly) и liraglutide (Victoza® на Novo Nordisk) – са одобрени понастоящем да се прилагат за лечение на диабет тип 2 в двойна комбинация с metformin или със сулфонилуреен препарат (при невъзможност да се използва metformin), или в тройна комбинация с metformin и СУП, или с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.