Генетични предиктори за действието на metformin


dd 01/04/2011

Полиморфизми, близо до ATM (ataxia telangiectasia mutated) гена, разположен върху дългото рамо (q) на хромозома 11 между позиции 22 и 23 (11q22-q23), са свързани със значимо по-добър (1.35 пъти) отговор към metformin (МЕТ), установи геномното проучване GWAS (1). Въвеждането на селективен инхибитор на протеина ATM (протеин киназа) в миши клетъчни линии е намалило експресията на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.