ДОБЪР ДЕН01/04/2011

Уважаеми колеги,

Вестник Клуб D (предшественик на списание Доктор D) навърши 20 години! Всички заедно, и лекари и хора с диабет, празнуваме тази годишнина, защото до 1998 година нашият/ваш вестник (с предишното си име Диабет) беше и единственото издание в България, което информираше за новостите в диабетологията.

Когато започвахме Клуб Д през зимата на 1991 година, вдъхновени от видяното в Канадската диабетна асоциация, не вярвахме, че 20 години по-късно вестникът ще е част от най-голямата група специализирани медицински издания в България, заедно със списанията МД, Доктор Д и Кардио Д.

Новата уеб страница на изданията ни http://www.spisaniemd.bg е вторият празничен повод за екипа ни, а надявам се и за всички наши читатели. В архива там можете да намерите над 6000 статии, както и PDF файлове на всичките досега излезли 52 броя на Доктор Д. Този уеб сайт е и най-голямата онлайн медицинска база данни на български език!

Голямата ми молба към всички колеги е да се преабонирате за Доктор Д. За 13 години ние събрахме над 2700 абоната, които редовно безплатно и поименно получават Доктор Д в пощенски плик. За съжаление, не всички ни информират за промените в местоработата си, в домашните или служебните си адреси.

Отпечатването и персоналното разпращане на 2700 броя на Доктор Д изискват доста средства. Когато обаче списанието не се получава от абонатите си, тези средства за хвърлени на вятъра. Затова, моля, всички да подновят безплатния си абонамент до ноември тази година.

В броя (в карето на съседната страница) публикуваме точни указания как да стане това. Можете да ни изпратите данните си по пощата, с факс или с имейл. Както и досега Доктор Д ще продължи да се доставя персонално и безплатно до абонатите си!

Доктор Д, пролет 2011 е посветен на две модерни за ендокринологията области – инкретин-базирани терапии при диабет тип 2 и невроендокринни тумори. Предлагаме ви обзорна статия за диагноза и лечение на инфекциите на пикочните пътища при диабет, както и новости за лечение на диабетната невропатия и на острата невроартропатия на Шарко.

През май другото наше списание за лекари – МД, публикува най-големия, 100-страничен брой в историята си. В него има новости от света на медицината във всички области. Обадете ни се, ако ви интересува.

Инсулинът също чества юбилей през тази пролет – 90 години от неговото откритие! В негова чест ви предлагаме две публикации от тази пролет в областта на инсулиновите аналози – клинично проучване за добър профил на безопасност на дългодействащия инсулин glargine, прилаган по време на бременност при жени с диабет, нуждаещи се от базална инсулинова терапия, и отново нещо ново – информация за новото поколение утра-дългодействащ базален инсулин degludeс и готовата инсулинова смес на degludec с прандиален инсулин aspart…