Асимптомна бактериурия при диабет


dd 01/04/2011

Честотата на асимптомната бактериурия (АСБ) е 12.2% при пациентите с диабет спрямо 4.5% при здравите контроли. AСБ е три пъти по-честа при болните с диабет тип 1 и 3.2 пъти при тези с диабет тип 2 в сравнение с общото население, като разликата е значима, показаха резултатите от мета-анализ, публикувани в списание Diabetes Care (1). […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.