Алфа-липоевата киселина подобрява сетивните нарушения при диабетна невропатия


dd 01/04/2011

Алфа-липоевата киселина* е естествен кофактор на дехидрогеназата. Одобрена е от ЕМА и FDA за лечение на сетивните нарушения при диабетна невропатия. Алфа-липоевата киселина (ALA) е мощен атиоксидант, който се отличава с две уникални характеристики: 1. разтворима е както във водна, така и в липофилна среда – проявява своето действие като прониква пълноценно в целия организъм […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.