Dapagliflozin – ефективен за лечение на диабет тип 2 при неадекватен гликемичен контрол с metformin


dd 01/12/2010

Коригирането на хипергликемията и предотвратяването на глюкозната токсичност (която участва в патогенезата на диабет тип 2) са важни мерки за подобряване на гликемичния контрол. Dapagliflozin – селективен инхибитор на натриево-глюкозния траспортер (SGLT2)-2, намалява бъбречната реабсорбция на глюкозата по инсулино-зависим начин. Добавянето на dapagliflozin към metformin представлява ново терапевтично решение при пациенти с диабет тип 2, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.