Бифазен инсулин aspart 30, с по-ниски дози, постига сходен гликемичен контрол с бифазен човешки инсулин 30


dd 01/12/2010

Лечението на пациенти с диабет тип 2, които имат нужда от инсулинова заместителна терапия, с бифазен инсулин aspart 30 (BiAsp30) постига сходно понижение на изходните нива на гликирания хемоглобин А1с със значимо по-ниска доза в сравнение с бифазен изофан човешки инсулин 30 (BHI30), показаха резултатите от ретроспективно кохортно проучване, проведено във Великобритания (1). Нуждата от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.