Бъбречната функция зависи от сезонните колебания на артериалното налягане


dd 01/12/2010

Клиницистите трябва да имат предвид, че сезонните вариации на систолното артериално налягане (САН) при пациентите с начална диабетна нефропатия водят до промени в бъбречната функция, оценена чрез съотношението албумин/креатинин в урината (UACR). Сезонното повишаване на артериалното налягане през зимата, в сравнение с лятото, са свързани със значими промени в бъбречната функция при пациенти с диабет […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.