Артериална хипертония и дислипидемия при диабет


dd 01/12/2010

Пациентите с диабет много често са с придружаваща дислипидемия и/или с артериална хипертония (АХ). Контрол на артериалната хипертония При пациентите с диабет се препоръчва да се постигнат и поддържат нива на артериално налягане <130/80 mmHg (при протеинурия над 1g/24 часа <125/75 mmHg), но често посоченото прицелно ниво е недостижима цел. При болни с резистентна на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.