ДОБЪР ДЕН01/11/2010
ЕМА (Европейската агенция за лекарствата) препоръча да се изтеглят от пазара на страните в Европейския съюз (включително в България) два медикамента – rosiglitazone за контрол на диабет тип 2 (Avandia на GSK и съдържащите го комбинирани медикаменти Avandamet and Avaglim) и sibutramine (Reductil на Abbott) за лечение на затлъстяване. Рисковете от двата медикамента надвишават ползите от тях, смятат експертите на ЕМА. Всички фармацевтични препарати, съдържащите активните вещества rosiglitazone и sibutramine, се суспендират от аптечната мрежа на всяка страна в ЕС. Фирма GSK продължава да вярва, че rosiglitazone е важно лечение за пациентите с диабет тип 2 и поради това ще осигури пълна подкрепа на FDA и EMA за независима оценка на крайните резултати от проучването RECORD (Rosiglitazone Evaluated for Cardiac Outcomes and Regulation of Glycemia in Diabetes). FDA (Американската агенция за храните и лекарствата) взе междувременно решение да не предприема толкова драстични мерки. Приложението на rosiglitazone остана разрешено в САЩ, но само при пациенти, които не могат да поддържат адекватен контрол с други антидиабетни средства. На sibutramine бяха наложени нови, абсолютни забрани за предписване на пациенти с анамнеза за коронарна артериална болест (миокарден инфаркт, стенокардия), инсулт или транзиторна исхемична атака, сърдечни аритмии, застойна сърдечна недостатъчност, периферна съдова болест и неконтролирана хипертония>145/90 mm Hg). Решението се дължи резултатите от проучването SCOUT (Sibutramine Cardiovascular Outcomes Trial), които показват значимо по-висока честота на миокарден инфаркт, инсулт, сърдечен арест и сърдечна смърт при получавалите sibutramine пациенти в сравнение с контролите на плацебо. ЕASD 2010 - разминаването на становищата на двете лекарствени агенции бе една от най-обсъжданите теми по време на тазгодишния научен форум на Европейската асоциация за изследване на диабета (ЕASD) в Стокхолм. Диабет тип 2 и карцином бе другата, не по-малко интересна, тема в Стокхолм - предлагаме ви в този брой най-новите открития в тази област. Интензивната интервенция за здравословна промяна в стила на живот при пациентите с диабет тип 2 може да намали сърдечносъдовите рискови фактори, потвърдиха четиригодишните резултати от проучването Look AHEAD (Action for Health Diabetes), публикувани през септември в списание Archives of Internal Medicine. Мерките за загуба и поддържане на теглото, както и редовната физическа активност водят до значими благоприятни ефекти върху артериалното налягане, кръвната глюкоза и някои липидни показатели (HDL холестерол, триглицериди) в сравнение с контролите. Единствено при контролите е било постигнато по-голямо понижение на LDL холестерола, тъй като те (но не и другите участници) са получавали терапия със статини. В групата на интензивна интервенция изходното тегло е било намалено с 6.15 kg (-7%) в сравнение с 0.88 kg при контролите. Приятно четене на Доктор D! Покажете броя и на колега