По-високата сърдечна честота скъсява живота01/11/2010
Сърдечна честота (СЧ) над 78 удара в минута води до повишаване на риска за значими сърдечносъдови събития с 39%, за сърдечносъдова смърт – със 77% и за смърт от всякаква причина – с 65% в сравнение със СЧ до 58 уд/мин, посочиха данните от четиригодишно международно проучване*, представени през октомври на тазгодишния Канадски кардиоваскуларен конгрес (Canadian Cardiovascular Congress – ССС, www.cardiocongress.org) в Монреал. „При пациентите със стабилна коронарна болест на сърцето по-високата сърдечна честота (СЧ) в покой е предиктор на риск за смърт не само от сърдечносъдова причина, но и от всички други причини дори и след изключване на влиянието на традиционните рискови фактори”, коментира водещият изследовател проф. д-р Eva Lonn от McMaster University, Онтарио (Канада). Освен това, болните с хронична сърдечна недостатъчност и ускорена СЧ имат два пъти по-голяма вероятност за хоспитализации поради влошаване на състоянието в сравнение с хората с ниска СЧ. СЧ над 70 уд/мин в покой е прогностичен рисков фактор за смърт при хората с коронарна болест на сърцето. Тютюнопушенето, хроничният стрес и липсата на редовно физическо (анаеробно) натоварване допринасят за по-високата СЧ в покой. Всяко повишаване на СЧ с 5 уд/мин при пациентите с коронарна болест на сърцето и намалена левокамерна систолна функция увеличава сърдечносъдовата смъртност с 8% (p=0.0005), хоспитализациите поради влошаване на сърдечната недостатъчност с 16% (p<0.0001), хоспитализациите поради миокарден инфаркт със 7% (p=0.052) и нуждата от реваскуларизация с 8% (p=0.034), посочиха по-рано данните от проучването BEAUTIFUL (1). *В анализа са включени данните на 31 531 пациенти със стабилна коронарна болест на сърцето, които са били проследени за период от четири години. Целта е била да се оцени значимостта на връзката между СЧ в покой и риска за бъдещи сърдечни инциденти, инсулт, хоспитализация по повод на сърдечна недостатъчност, сърдечносъдова и обща смъртност. Използван източник: 1. Fox K., Ford I., Steg P., et al. Heart rate as a prognostic risk factor in patients with coronary artery disease and left-ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL): a subgroup analysis of a randomised controlled trial. Lancet 2008;372:817–821 www.thelancet.com