Ниски дози ASA се препоръчват при диабет и сърдечносъдов риск01/11/2010
Ниски дози ASA (acetylsalicylic acid) са показани при болни с диабет (мъже >50 години и жени >60 години) и поне един сърдечносъдов рисков фактор, според общите препоръки на American College of Cardiology, American Diabetes Association и American Heart Association, публикувани в списанията Circulation, JACC и Diabetes Care (1). “Експертите се обединиха около становището за приложение на ASA при пациенти с диабет след определена възраст или с данни за сърдечносъдов риск. При тази група ползите от терапията надхвърлят риска за кървене,” заяви проф. Michael Pignone от University of North Carolina и водещ автор на препоръките. Профилактиката с ниски дози ASA е ефективна за вторична превенция при високорискови недиабетици с предходен миокарден инфаркт (МИ) или инсулт. Наскоро US Preventive Services Task Force препоръча медикамента за първична превенция при мъже на възраст 45-79 години и жени на възраст 55-79 години. Настоящите указания дават отговор за ползите от ASA за сърдечносъдова превенция при диабет тип 2, тъй като няколко скорошни проучвания бяха с противоречиви резултати. Авторите подчертават необходимостта от провеждане на допълнителни проучвания за диференциране на различните ефекти на медикамента при мъже и жени. Очакват се и данните от двете проучвания ASCEND (Study of Cardiovascular Events in Diabetes ) и ACCEPT-D (Aspirin and Simvastatin Combination for CV Events Prevention Trial in Diabetes). On-line калкулатори за лесно и бързо изчисляване на сърдечносъдовия риск при всеки ваш пациент с диабет може да намерите на: 1.UKPDS Risk Engine: www.dtu.ox.ac.uk/riskengine/index.php 2.ARIC CHD Risk Calculator: www.aricnews.net/riskcalc/html/RC1.html 3. American Diabetes Association Risk Assessment Tool Diabetes PHD: www.diabetes.org/phd Новите препоръки: - ниски дози ASA* (75-162 mg дневно) могат да се прилагат за превенция на риска при възрастни пациенти с диабет без предходни данни за съдово заболяване, но с повишен сърдечен риск (10% риск за сърдечносъдово събитие през следващите десет години), ако не са с повишен риск за кървене от гастроинтестиналния тракт или не приемат медикаменти, които увеличават този риск (например НСПВС). Болни с диабет и повишен сърдечносъдов риск са повечето мъже >50 години и жени >60 години, които имат един или повече значими рискови фактори (тютюнопушене, артериална хипертония, дислипидемия, фамилна анамнеза за ранна сърдечносъдова смърт и албуминурия). - ASA не трябва да се използва за първична сърдечносъдова превенция при болни с диабет и нисък сърдечносъдов риск (мъже <50 години и жени <60 години без значими сърдечносъдови рискови фактори; десетгодишен сърдечносъдов риск <5%), тъй като рискът за кървене надвишава ползата - ниски дози ASA (75-162 mg дневно) могат да се обсъждат за превенция на пациенти с диабет и интермедиерен сърдечносъдов риск (млади болни с един или повече рискови фактори, възрастни пациенти без рискови фактори или пациенти с десетгодишен сърдечносъдов риск 5-10%). Д-р Ивайло ТРАЯНОВ * В България www.bda.bg) е регистрирана нискодозирана форма на acetylsalicylic acid - Aspirin Protect 100 mg (на Bayer) Използван източник: 1. Pignone M., Alberts M., Cowell J. et al. Aspirin for primary prevention of cardiovascular events in people with diabetes. A position statement of the American Diabetes Association, a scientific statement of the American Heart Association, and an expert consensus document of the American College of Cardiology foundation. Circulation 2010 http://circ.ahajournals.org/cgi/reprint/CIR.0b013e3181e3b133v1 J Am Coll Cardiol 2010 http://content.onlinejacc.org. Diabetes Care 2010; 33:1395-1402 http://care.diabetesjournals.org/content