EASD: Пациентите с диабет над 40 години трябва да получават статин01/11/2010
Всички хора над 40 години, които имат диабет - тип 1 или тип 2, трябва да бъдат на терапия със статини за намаляване на риска им за инсулт или коронарен исхемичен инцидент, препоръча д-р John Betteridge (University College London, UK), който представи доказателства за ползата от тези липидопонижаващи средства по време на тазгодишния конгрес на Европейската асоциация за изследване на диабета (ЕASD 2010). Проучвания като CARDS при пациенти с диабет тип 2 установиха, че статините понижават нивата на LDL холестерола с 40%, което води до намаляване на риска за поява на сърдечносъдови събития с 37% и на инсулти – с 48%!, за период на лечение от четири години. Тези данни бяха допълнително подкрепени от мета-анализа на Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration, чиито данни посочиха, че жените с диабет тип 1 имат сходни със мъжете ползи от приема на статини. Превантивните ефекти на статините се определят от абсолютната редукция на LDL холестерола. В указанията на Joint British Society (JBS2) се препоръчва таргетна стойност на LDL-С 2 mmol/l (77 mg/dl) при пациентите с диабет. Данните от CARDS посочиха също така, че статините имат добър профил на безопасност – техни нежелани странични действия са наблюдавани при 23% от лекуваните с тях пациенти и при 25% от контролите на плацебо. Какво означава всичко това за клиничната практика? Да се прилага ниска доза от много потентен статин всеки ден, смята д-р Betteridge. Rosuvastatin има най-мощен липидопонижаващ ефект, следван от atorvastatin, прилагани в еквивалентни дози.