EASD: Честата хипогликемия е причина за ранна атероклероза01/11/2010
Пациентите с диабет тип 1, които имат повтарящи се епизоди на хипогликемия са изложени на повишен риск за ранно развитие на атероклероза, смятат авторите на случай-контрола проучване в Испания, представено в Стокхолм по време на тазгодишния конгрес на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD 2010). Според д-р Montserrat Gimenez и колеги (Hospital Clinic of Barcelona) – автори на клиничното изпитване, при случаите с чести спадове на кръвната глюкоза до хипогликемични стойности (<3 mmol/l) се появяват ранни инфламаторни и ендотелни маркери за субклинично атеросклеротично съдово заболяване (1). В представеното проучване са участвали 25 пациенти с диабет тип 1 (Т1Д), който са имали над четири епизода на лека до умерена хипогликемия (биохимична и симптоматична)* на седмица и средно два епизода на тежка хипогликемия (нарушение в съзнанието) през предшестващата година. Нито един от пациентите не е имал данни за други усложнения, включително и автономна дисфункция. Резултатите от Doppler сонографията са установили повишена дебелина на интима-медиа слоя на a.carotis (0.53 mm спрямо 0.47 mm при контролите, р<0.05) и на a.femoralis (0.51 mm спрямо съответно 0.39 mm, р<0.05). Освен това, процентът на максималната кръвоток-медиирана дилатация на a.brahialis също е бил по-нисък при случаите с чести хипогликемични епизоди в сравнение с контролите (6.52% спрямо 8.62%, P<0.05). Нивата на маркерите за възпаление и ендотелна дисфункция като левкоцити, фактор на Von Willebrand, фибриноген и ICAM-1 са били значимо по-високи при случаите с чести хипогликемични епизоди (р<0.05 за всичките). При 40% от пациентите в тази група (10 от 25) са установени атеросклеротични плаки, но при никой от контролите. Болните с чести хипогликемии са имали намален усет за усещане на техните алармиращи симптоми, са показали резултатите от тестовете на Clarke и Gold** (2). Подобни пациенти са изложени на 6 пъти по-висок риск за тежка хипогликемия. Поради все още неуточнената връзка как честите епизоди на хипогликемия могат да увреждат сърцето на пациентите с диабет, тази важна област се нуждае от допълнителни проучвания. * биохимична хипогликемия: лека - ниво на кръвна глюкоза <3 mmol/l, средна – 2.5-2.9 mmol/l и тежка - <2.5 mmol/l; симптоматична хипогликемия – автономна, неврогликопенична, нарушено съзнание ** тестът на Clarke включва 8 въпроса за оценка на намален усет за улавяне на симптомите на хипогликемия, както и за определяне на гликемичния праг за тяхното усещане; тестът на Gold представлява 7-точкова система, като 1 точка означава „винаги усещам”, а 7 точки - „никога не усещам”. И при двата теста – общ сбор =/>4 точки се приема за намален усет. Използвани източници: 1. Gimenez M., et al. Repeated episodes of hypoglycaemia aggravate preclinical atherosclerosis in a group of young adult subjects with type 1 diabetes. EASD 2010; Abstract 14 2. Geddes J., Wright R., Zammitt N. et al. An evaluation of methods of assessing impaired awareness of hypoglycemia in type 1 diabetes. Diabetes Care 2007, 30 (7):1868-1870 http://care.diabetesjournals.org/content/30/7/1868.full.pdf+html