ADA: Metformin намалява смъртността при пациенти с диабет тип 2 и атеротромбоза01/11/2010
При пациенти с диабет тип 2 и установена атеротромбоза приложението на metformin води до значимо намаление на смъртността с 24% за период от двегодишно проследяване, показа подгрупов анализ на данните от международното проучване REACH (Reduction of Atherothrombosis for Continued Health), представени на тазгодишните научни сесии на Американската диабетна асоциация (ADА 2010). В анализа са включени данните на 20 000 пациенти с диабет тип 2, на възраст най-малко 45 години, които са били с установени: мозъчносъдова болест, коронарна артериална болест, claudicatio intermittens, глезенно-брахиален индекс (ABI)70% и наличието на поне една каротидна плака). Пациентите, които са получавали metformin (37% от участниците), са били на по-млада възраст, с по-голяма обиколка на талията и по-високи стойности на кръвна глюкоза на гладно, триглицериди на гладно и систолно артериално налягане, в сравнение с контролите. След адаптиране на данните по отношение на различни променливи величини, лекуваните с metformin са имали значимо по-добра преживяемост за периода на проследяване от две години, въпреки по-голямата им изходна честота на артериална болест.