ДОБЪР ДЕН01/07/2010

Водещата тема в този брой на Доктор D e исхемичен инсулт при диабет тип 2. Инсултът е втората водеща причина за смърт в света, като 85% от случаите с летален изход са в страните със слабо- или средноразвити икономики. Артериално кръвно налягане >160/90 mmHg (и особено големи флуктуации на АН между два контролни амбулаторни прегледа) […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.