ДОБЪР ДЕН01/07/2010

Водещата тема в този брой на Доктор D e исхемичен инсулт при диабет тип 2. Инсултът е втората водеща причина за смърт в света, като 85% от случаите с летален изход са в страните със слабо- или средноразвити икономики.

Артериално кръвно налягане >160/90 mmHg (и особено големи флуктуации на АН между два контролни амбулаторни прегледа) е най-важният рисков фактор за възникването както на исхемичен, така и на хеморагичен инсулт, включително и в развитите държави.

Стратегиите за скрининг на общото население и на специфични популации (пациенти с диабет) за ранно откриване на повишеното артериално налягане (АН), както и добрият контрол на артериалната хипертония (включително ограничаване на всекидневния прием на сол) са най-значимата мярка за намаляване на риска за исхемичен или хеморагичен инсулт.

Десет рискови фактора са самостоятелни значими причини за появата на 90% от всичките инсулти, посочиха данните от проучването INTERSTROKE, публикувани през юли, в списание Lancet. Авторите са сравнили резултатите от анализа с този на проучването INTERHEART, проведено преди това при болни с остър миокарден инфаркт (МИ), с цел да установят кои са общите и различните причинни фактори за двата типа остри съдови инциденти.

Исхемичен инсулт – десетте рискови фактори, които са значими причини:

1. артериална хипертония – близо два пъти по-голяма роля за възникването на инсулт, отколкото на МИ

2. тютюнопушене – близо два пъти по-голяма роля за появата на МИ, отколкото на инсулт

3. абдоминално затлъстяване (обиколка талия:ханш) – по-голяма роля за възникването на инсулт, отколкото на МИ

4. нездравословно хранене (данни само за инсулт)

5. липса на редовна физическа активност – над два пъти по-голяма роля за появата на инсулт, отколкото на МИ)

6. диабет – рисков фактор както за инсулт, така и за МИ – пациентите с инсулт имат по-лоша прогноза, отколкото тези с МИ

7. прекомерен прием на алкохол – по-голяма роля за МИ и хеморагичен инсулт, отколкото за исхемичен инсулт (умерената консумация на алкохол има известна протективна роля по отношение на исхемичния инсулт)

8. Психосоциални фактори (психосоциален стрес и депресия) – данни само за инсулт

9. Сърдечни причини (предсърдно мъждене от неклапен произход, ревматични клапни пороци, клапно протезиране) – роля за възникването на кардиоемболичен инсулт, особено високорискова популация са пациентите с диабет и предсърдно мъждене

10. Съотношение между аполипопротеините B и A2 – по-голяма роля за МИ

хеморагичен инсулт – пет са значимите причини за неговото възникване: хипертнония, тютюнопушене, обиколка талия/ханш, нездравословно хранене и алкохолна употреба. Пациентите с диабет тип 2 са високорискова група за всички видове инсулт.

Европейският парламент в Брюксел (под натиск на интензивното лобиране на международните хранителни корпорации) отхвърли плановете за улесняване на избора на консуматорите чрез одобряване на изискването за въвеждане на светофарна система (зелено, жълто, червено) върху опаковките на готовите храни, в зависимост от здравословните качества на тяхното съдържание (на фигурата е един примерен вариант).

Съвременната медицина е високотехнологична и по-малко хуманна. Може би тя е спечелила битката за контрол на кръвната глюкоза, липидните нарушения и артериалното налягане…, но изостава с превенцията на „социално-значимите” заболявания, които имат общи рискови фактори, свързани с околната социална среда.

Няма много научни изследвания за първична превенция на диабет тип 2, въпреки че той се дължи на изменяеми рискови фактори, свързани с диабетогенния стил на живот и представлява 90% от всичките случаи на диабет в света. Предлагаме ви в този брой на списанието резултатите от едно ново проучване (CANOE) за превенция на диабет тип 2 при пациенти с пре-диабет.