Резултати от CANOE: Нискодозовата комбинация rosiglitazone и metformin намалява риска за появата на диабет тип 2 с две трети01/07/2010

CANOE е първото интервенционално изследване, установило, че приемът на нискодозовата комбинация rosiglitazone/metformin (2mg/500 mg два пъти дневно), за период от средно 3.9 години, намалява значимо риска за клинична изява на диабет тип 2 с 66% (14% в групата на активна терапия спрямо 39% при конролите на плацебо). Редукцията на абсолютния риск за клинично изявен диабет […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.