Прицелно ниво на А1с под 7% е оптимално при диабет тип 201/07/2010

Интензивният контрол на кръвната глюкоза води до индуцирано от терапията наддаване на тегло и повишена честота на хипогликемия (около 2.5 пъти). В допълнение, сърдечносъдовите крайни резултати изглежда не се подобряват при пациентите с диабет тип 2, при които са поставени по-агресивни цели за контрол на А1с (</=6.5%). Проучването VADT (The Veterans Affairs Diabetes Trial) не […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.