ПОВИШЕН РИСК ЗА ИНСУЛТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА АНЕМИЯТА ОТ БЪБРЕЧЕН ПРОИЗХОД ПРИ ДИАБЕТ ТИП 201/07/2010

Проучването TREAT (Trial to Reduce Cardiovascular Events with Aranesp Therapy) е проведено с цел да определи дали терапията със стимулиращото еритропоезата средство (erythropoiesis-stimulating agent – ESA) darbepoetin-alfa понижава риска за клинично значими сърдечносъдови инциденти, смърт и нуждата от диализа при пациенти с ДН и анемия (1). 4038 пациенти са били рандомизирани да получават darbepoetin-alfa или […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.