Мetformin трябва да се назначава скоро след диагностицирането на диабет тип 201/07/2010

Ранното назначаване на лечение с metformin при пациентите с диабет тип 2 (през първите три месеца след поставяне на диагнозата) удължава почти два пъти периода на ефикасност на медикамента, показаха резултатите от проучване в САЩ при 1800 пациенти, публикувани в списание Diabetes Care (1).

Metformin е препоръчва за начална лекарствена терапия на диабет тип 2. Данните от настоящото изследване показват, че за около 2.5 години 42% от пациентите се нуждаят от включването на допълнителни средства за контрол на кръвната глюкоза поради вторично изчерпване на ефективността на бигванидина.

Добавянето на нови медикаменти е свързано с допълнителни разходи, както и със странични действия (най-често наддаване на тегло и повишен риск за хипогликемия).

Средната честота на вторично изчерпване на ефективността на metformin е 17% годишно. При пациентите, започнали монотерапия с този медикамент в рамките на три месеца след поставяне на диагнозата и при по-ниски изходни нива на хемоглобин А1с, честотата на вторично изчерпване е намалена до 12.2% годишно в сравнение с 21.4% от случаите, при които metformin е назначен две-три години след диагностицирането на диабета и 21.9% от тези, при които лечението е започнато едва на третата година.

В последните указания на EASD и ADA за контрол на диабет тип 2 се препоръчва лечението с metformin да се назначава заедно с промяната в стила на живот още при диагностицирането на диабет тип 2.

Настоящото проучване потвърждава, че е по-добре монотерапията с този медикамент да се започва рано (при по-ниски нива на А1с), тъй като тази стратегия удължава времето за ефикасност на metformin, отлага необходимостта от включването на допълнителни глюкозо-понижаващи средства и намалява прогресията на заболяването.

Около 40% от участниците в представеното проучване са започнали лечение с metformin в рамките на три месеца след диагностицирането на диабета, докато при 25% това лечение е назначено след три и повече години.

Данните от анализа показват, че болните, при които лечението с бигванидина е започнато по-късно от третия месец след поставяне на диагнозата, имат по-висока честота на вторично изчерпване на ефективността на медикамента – съответно 1.56 пъти, ако лечението е започнато 4-11 месеца след поставяне на диагнозата и 2.2 пъти, ако терапията е назначена в периода 12-36 месеца.

Metformin е евтино лекарство, особено генеричните му версии. Той има добър профил на ефективност и безопасност и поради това се препоръчва за първа линия терапия на диабет тип 2.

Настоящото проучване е финансирано от фармацевтичната фирма Novo Nordisk, която не е производител на metformin.

Използван източник:

1. Brown J., Conner C., Nichols G. Secondary failure of metformin monotherapy in clinical practice. Diabetes Care 2010, 33 (3): 501-506 http://care.diabetesjournals.org